Het machinepark van het HIT-Instituut is uitgebreid met een aantal nieuwe apparaten. De uitbreiding maakt nu al experimenten mogelijk, die betrouwbare resultaten opleveren.

Nadat de machines opgezet en geïntegreerd waren, kon het team rond professor Jost Göttert door de intensieve voorbereiding van alle wetenschappelijke medewerkers inmiddels met echte runs beginnen.

Door de intelligente koppeling van software en hardware kunnen efficiënte processen afgestemd worden om materialen, kosten en tijd te besparen.