Partnermeeting 2021

Eerste D-NL-HIT Partnerbijeenkomst 2021

HIT Hall 03-2021

Afgelopen donderdag (25.03.) kwamen de 16 D-NL-HIT projectpartners op uitnodiging van de hoofdpartner HSNR – HIT bijeen voor hun eerste Zoom-gebaseerde vergadering in 2021. In de bijna drie uur durende conferentie namen 27 partnervertegenwoordigers deel. Naast inhoudelijke en administratieve update werd de huidige stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de voltooiing van de 20 modules van apparatuur voor intelligente, door machinaal leren ondersteunde formulering, applicatie en karakterisering. De verantwoordelijke vertegenwoordigde van de euregio rmn presenteerde de stand van de Interreg VI A-programma voorbereidingen en riep op om innovatieve binationale (NL-DE) projectschetsen in de loop van het jaar in te dienen. De projectpartners hebben zeer positief op deze uitnodiging gereageerd.

Het volgende D-NL-HIT-evenement vindt plaats in april met de adviesraad vergadering, die ook online zal worden gehouden.

MEER INFORMATIE: