Chemstars

Chemstars Webvideoconferentie op 20.05.2021

Labor HIT Hochschule Niederrhein Farbanalyse

Voor D-NL- HIT kwamen op 20.05.2021 drie vertegenwoordigers van de HIT-instituutsbeheerder HSNR en twee vertegenwoordigers van Chemstars.nrw bijeen voor een eerste wederzijdse kennismaking in het kader van deze eerste kennismaking via webvideoconferentie. Daarbij werden de raakvlakken van parallelle gezamenlijke activiteiten voor de mogelijke samenwerking ter stimulering van startende ondernemingen op het (omliggende) gebied van de chemische industrie in Noordrijn-Westfalen besproken.

MEER INFORMATIE: